برچسب: آربیتراژ (Arbitrage)

مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ-تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT)

مدل قیمت گذاری آربیتراژ: مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT)، یک تئوری به منظور ایجاد یک رابطه تعادلی بین ریسک و بازده می باشد که برای قیمت گذاری دارایی ها مورد استفاده واقع می گردد. این مدل بر اساس مدل های چند…

سود آربیتراژ (Arbitrage) چیست و چگونه بدست می‌آید؟

آربیتراژ (Arbitrage) به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. البته شاید خیلی از تراکنش های مالی وفق این تعریف آربیتراژ خوانده شود ولی باید توجه داشت که آربیتراژ به صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش…