برچسب: قانون بیمه تامین اجتماعی در مورد سوابق بیمه‌گزار

بررسی فقهی قرارداد بیمه-قرارداد بیمه در حقوق اسلامی و ایران

پیشگفتار به گزارش تودی بیمه،موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می…

نگاهی به قانون بیمه تامین اجتماعی-از قانون بیمه تامین اجتماعی چه می‌دانید؟

سازمان تامین اجتماعی با ارایه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شده و افراد تحت پوشش وی توانسته نقش بزرگی در فضای بیمه کشور داشته باشد. شما ممکن است نام بیمه تامین اجتماعی را شنیده باشید اما چه اطلاعاتی در مورد قانون بیمه…