برچسب: معنی آربیتراژ (Arbitrage)

سود آربیتراژ (Arbitrage) چیست و چگونه بدست می‌آید؟

آربیتراژ (Arbitrage) به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. البته شاید خیلی از تراکنش های مالی وفق این تعریف آربیتراژ خوانده شود ولی باید توجه داشت که آربیتراژ به صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش…