برچسب: Benefits of Kegel Exercise for Men and Women: Treatment of Urinary Incontinence and Improved Sex

فواید ورزش کگل (kegel) برای مردان و زنان: درمان بی اختیاری ادرار و بهبود رابطه جنسی

کاربرد ورزش کگل به نوشته تودی بیمه درباره فواید ورزش کگل همه می‌توانند ورزش‌های کیگل را به‌طور منظم انجام دهند اما اگر هر یک از شرایط زیر رادارید، تمرینات کگل برای  شما مفیدتر از افراد معمولی خواهد بود: اگر هنگام…