جدول حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 1400

 با مصوبه دیروز نمایندگان مجلس به حداقل حقوق بگیران دولتی مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزوده شد و دریافتی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ کمتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.حقوق و دستمزد کارکنان دولت

به گزارش تودی بیمه روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند دریافتی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ کمتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد. این رقم در سال جاری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این حساب دولت سال آینده باید ۲۵ درصد حقوق این بخش از حقوق بگیران را بالا ببرد. در عین حال مجلس مصوب کرد سقف ریالی افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نباشد. براساس این مصوبه حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود. اما تکلیف دریافتی سایر رده های حقوق بگیر دولت چیست؟

با این مصوبه حقوق بگیران دولت بین یک میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق ماهیانه خواهند داشت. در مقابل از حقوق های ۴ میلیون تومان به بالا مالیات اخذ می شود. پله اول مالیاتی ۱۰۰ هزار تومان است و پله آخر ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در ماه. به همین دلیل کارمندان دولتی که در سال آینده بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرند خالص دریافتی آنها به دلیل پرداخت مالیات بیشتر از امسال کمتر است.

مجلس مصوب کرد پاداش پایان‌خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. یعنی کارکنان دولت در صورت آنکه بخواهند در سال آینده بازنشسته شوند با فرض سی سال سابقه خدمت بیشتر از ۴۷۲ میلیون تومان نمی توانند پاداش دریافت کنند.

جدول حقوق و دستمزد کارکنان دولت:

بازه حقوق ناخالص ۹۹ تادرصد افزایش ناخالص حقوق ۱۴۰۰حقوق ناخالص ۱۴۰۰افزایش حقوق ۱۴۰۰مالیات در ماه ۱۴۰۰افزایش حقوق ناخالص پس از کسرخالص حقوق در ماه ۱۴۰۰خالص حقوق در ماه ۹۹درصد رشد خالص حقوق نسبت به ۹۹رشد خالص حقوق نسبت به ۹۹
۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰۵۶,۲۵۰,۰۰۰۲۷۱۵,۲۵۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹.۲۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰۲۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵.۶۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۲۵۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰۱۶۱,۷۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲.۵۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۲۵۰,۰۰۰منفی ۸,۲۵۰,۰۰۰۱۹۱,۷۵۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲۶,۷۵۰,۰۰۰

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 10

دیدگاهتان را بنویسید