حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری بر اساس قوانین و مقررات بیمه اختیاری و حق بیمه پرداخت شده و سال های پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می شود. سازمان تامین اجتماعی برای هر شرایط کاری و برای هر قشری شکلی از بیمه را در نظر گرفته است تا همه افراد بتوانند از مزایای بیمه ای بهره مند شوند و استفاده کنند. به طور کلی هر بیمه ای به تناسب مزایای خاصی که دارد، بیمه شده را از خدمات از کار افتادگی، بازنشستگی و مستمری بهره مند می کند. بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی فقط مخصوص سازمان ها و ادارات و کارگاه هایی است که رابطه کارفرمایی و و کارگری در آن وجود دارد.

دو نوع بیمه خویش‌فرما و بیمه اختیاری شکل دیگری از بیمه های سازمان تامین اجتماعی هستند که بر اساس قوانین و مقررات مشخص شده، امتیازات و سرویس هایی در اختیار بیمه شدگان قرار می دهند. هر دوی این بیمه ها برای افرادی است که مشمول بیمه اجباری نمی شوند. هر یک از بیمه های اختیاری، آزاد و اجباری با هم تفاوت دارند. بر اساس همین تفاوت ها محاسبه حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری نیز متفاوت خواهد بود.

حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

جزئیات حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری

قبل از اینکه در مورد حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری به طور اختصاصی صحبت کنیم، باید بدانید که منظور از بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد چیست و این دو در عمل با هم چه تفاوت هایی دارند.

باید بدانید که بیمه اختیاری برای آن دسته از افرادی است که از بیمه خاصی استفاده نمی‌ کنند و تحت پوشش بیمه دیگری نیستند. این دسته از افراد زیر نظر یک قرارداد با سازمان تامین اجتماعی به عنوان قرارداد بیمه اختیاری، مبلغ بیمه خود را مشخص می کنند. مثلا اگر شخص متقاضی دارای همسر و دو فرزند باشد، باید هزینه سرانه ۳ نفر را پرداخت کند. بیمه شده باید هر ماه مبلغ را در تاریخ مشخص شده به صندوق تامین اجتماعی واریز کند، در غیر این‌ صورت قرارداد بیمه ای او باطل می شود و مجددا باید ثبت نام کند.

به قرارداد درمان بیمه مشاغل فرانشیز تعلق می گیرد. منظور از تعلق فرانشیز این است که در صورتی که شخص به مراکز درمانی ملکی مراجعه کند که با این شرکت قرارداد داشته باشند، باید هزینه سهم بیمار را پرداخت کند. اما اغلب هزینه های دندان پزشکی و پروتز دندان تعلق نمی گیرد. به این نوع بیمه سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد، زیرا اساسا کارفرمایی وجود ندارد. لذا غرامت بیکاری هم به این دوران بیمه تعلق نمی گیرد.

منظور از بیمه مشاغل آزاد چیست؟

در مشاغل آزاد چون فرد کارفرمایی ندارد و به تعبیری خودش هم کارفرما و هم کارگر خودش است، نمی تواند از بیمه اجباری استفاده کند. لذا باید از بیمه خویش‌فرما استفاده کند. بیمه مشاغل آزاد مزایایی اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان را در بر می گیرد.

افرادی که از بیمه مشاغل آزاد استفاده می کنند، باید حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند. بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی برای صاحبان نوع مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد محاسبه می شود. فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد و باید به افرادی که تحت تکفل فرد هستند، حق بیمه پرداخت شود.

مطلب پیشنهادی: روش دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون مراجعه حضوری+فیلم آموزشی

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد متفاوت است. زیرا به هر حال قوانین و مقررات عقد قرارداد در هر یک از این بیمه ها متفاوت است. در نوع بیمه اختیاری ۲۶ درصد به کل خدمات تعلق می گیرد که این خدمات شامل مستمری بازنشستگی، خدمات کفن و دفن، از کار افتادگی و هزینه پروتز و اروتز می شود. اما در خدمات صاحبان مشاغل آزاد، تمامی این خدمات تقسیم می شوند و بر اساس درصد به هر کدام هزینه تعلق می گیرد.

حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری بر چه اساسی محاسبه می شود؟

با توجه به اینکه هزینه پرداختی جهت بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است، حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری نیز بر اساس این قانون محاسبه و پرداخت می شود. بدیهی است که مدت پرداخت حق بیمه نیز در محاسبه حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری موثر است. این در حالی است که در مشاغل آزاد، هزینه پرداختی بر اساس میزان حقوق دریافتی در بازنشستگی که ابتدا خود شخص تعیین کرده است، پرداخت می شود. بدیهی است که هرچه میزان حقوق را در پرونده بیشتر زده باشید، هزینه بیشتری را پرداخت می کنید و به همین تناسب میزان بازگشت پس از بازنشستگی یا فوت هم بیشتر خواهد شد.

بدیهی است کسی می تواند انتظار دریافت حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری را داشته باشد که با سازمان تامین اجتماعی قرارداد امضا کرده باشد. برای امضای قرارداد بیمه اختیاری متقاضی باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و فرایند ثبت قرارداد را با ارائه مدارک لازم تکمیل کند و نسخه ای از قرارداد را دریافت کند و ماهانه حق بیمه تعریف شده و مشخص شده را پرداخت کند. البته پس از ثبت درخواست برای عقد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف دو ماه فرد را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق استفاده از بیمه اختیاری بررسی کند. لازم است بدانید که کسانی که از این خدمات استفاده می کنند، در زمان بیکاری هم شامل قوانینی می شوند که از طرف بیمه حمایت های مالی و معنوی برای آنها انجام می شود.

جمع بندی

به هر حال حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری بر اساس مفاد قرارداد بین بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. کمیت و کیفیت این حقوق هر چه که باشد به مفاد قرارداد و حق بیمه پرداخت شده توسط بیمه شده بستگی دارد. در اینجا بد نیست یادآوری کنیم که بیمه داشتن برای هر فردی که زنده است و نفس می کشد، الزامی است. مهم نیست که شغل فرد چیست و دقیقا به چه کاری اشتغال دارد. داشتن بیمه آنقدر مهم است که هر پدر و مادری باید با تولد فرزندشان برای او شکلی از بیمه های رایج را رد کنند تا به این ترتیب از اولین ساعت های زندگی فرد، روی روزهای عمر او سرمایه گذاری شود و بتواند در موعد مقرر از مزایای بیمه ای استفاده کند.

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 643

دیدگاهتان را بنویسید