ساعات کار قانونی موظفی سال 1400 +جدول ساعات کار قانونی موظفی سال 1400

ساعات کار قانونی موظفی سال 1400 +جدول ساعات کار قانونی موظفی سال 1400
ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، محاسبه ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، قوانین و تبصره های تصویب شده برای ساعت کار موظفی کارگران شاغل در تمامی سطوح موضوعی است که در ادامه مطلب به آن به صورت کامل پرداخته شده است.

ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، محاسبه ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، قوانین و تبصره های تصویب شده برای ساعت کار موظفی کارگران شاغل در تمامی سطوح موضوعی است که در ادامه مطلب به آن به صورت کامل پرداخته شده است.

جدول ساعات کار قانونی موظفی سال 1400

جدول ساعات کار قانونی سال 1400 شامل ساعات کار موظفی که یک کارگر باید در طول یک ماه از سال 1400 باید کار کند تا حقوق قانون کار را کامل دریافت کند را نمایش می دهد.

جدول ساعات کار قانونی در سال 1400 هم یک مرور سالیانه تقویم 1400 است و هم تعداد روزهای کاری، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل غیر جمعه در آن گردآوری شده است و به عنوان یک جدول کاربردی برای هم کارگران و هم کارفرمایان و هم کارکنان اموراداری که وظیفه تنظیم لیست های حقوق و مزایای 1400 کارگران را بر عهده دارند قابل استفاده است.

ماهروزهای ماهتعداد جمعهتعداد تعطیل رسمی غیرجمعهتعداد روزکاریساعات کار موظفی
فروردین314621154
اردیبهشت315323169
خرداد314324176
تیر314126191
مرداد315323169
شهریور314027198
مهر305421154
آبان304125183
آذر304026191
دی304125183
بهمن305223169
اسفند294224176
جمع 52262882113

توضیحات جدول ساعت کاری قانون کار 1400

 •  مزد و حقوق کارگران در سال 1400 همانند سال 1399 برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود.
 • برابر با تبصره یک ماده 51 قانون کار، ساعات کار هفتگی افراد نباید کمتر از 44 ساعت در هفته باشد.
 • از آنجایی که هر هفته دارای هفت روز بوده و شش روز آن کاری می‌باشد، پس با تقسیم عدد 44 به شش روز کاری به عدد 7 ساعت و 33 دقیقه کار در روز می‌رسیم.

** در صورتی که شرکت شما یک روز در هفته علاوه بر جمعه را تعطیل محسوب می‌کند، در نتیجه شما باید در سایر روزهای کاری 8 ساعت و 50 دقیقه کار کنید تا میزان ساعات کاری هفتگی شما با اعداد اعلامی برابر گردد.

محاسبه ساعت اضافه کاری قانون کار 1400

اضافه کاری چیست:

 • اضافه کاری به هر میزان فعالیت کارگر مازاد بر ساعات کاری قانونی ماهانه وی گفته می‌شود که ایشان در طول یک ماه علاوه بر ساعات کاری موظفی خود انجام می‌دهد.

** به عنوان مثال فردی 240 ساعت درمرداد ماه کار کرده است. از آنجایی که ساعات کاری قانونی مرداد ماه 191 ساعت می‌باشد، مازاد این ساعات کاری به مقدار 49 ساعت اضافه کاری ایشان می‌باشد.

مثال محاسبه ساعات کاری 1400 کارگران

 • یک شرکت خدماتی به عنوان تامین نیروی انسانی است. کارگران قسمتی از این شرکت پنج شنبه ها تعطیل هستند و روزهای دیگر هفته از 8 لغایت ساعت 16:50 کار می کنند.
 • بنابراین ساعات کاری این کارگران در روزهای شبنه تا چهارشنبه روزانه 8 ساعت و 50 دقیقه است.
 • مجموع ساعات کار نیز 44 ساعت می شود و کارگران این شرکت با 5 روز کار و هر روز 8 ساعت و 50 دقیقه ساعات کار قانونی سال 1400 را پر کرده و حقوق و دستمزد و مزایای کامل 1400را دریافت می کنند.

*** در تنظیم جدول ساعات کار 1400 قانون کار ساعات کار موظفی قانون کار 1400 به صورت ماهانه محاسبه شده است و در آن تعداد روزهای غیر تعطیل یک ماه ضرب در عدد 7.33 شده است.

نکته: 

 • چون حقوق و دستمزد و مزایای کارگران قانون کار 1400 به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین جدول ساعات کار موظفی کارگران 1400نیز به صورت ماهانه تن]ظیم شده است.
 • اگر کارگری در طول یک ماه ساعات کاری مندرج در جدول ساعات کاری 1400 را تکمیل کند باید حقوق قانون کار سال 1400 کارگران و مزایای قانون کار 1400 را به طور کامل دریافت کند.
 • فرقی نمی کند کارگر ساعات کاری 1400 کارگران را در چه روزهایی از ماه و یا در چه ساعاتی از روز پر کند مهم این است که در طول ماه کارکرد موظفی کارگر تکمیل شود.
 • اضافه کاری سال 1400 نیز از روی همین جدول استخراج می شود. ساعات اضافه کاری 1400  کارگران به کارکرد مازاد بر کارکرد موظفی گفته می شود.

مثال محاسبه ساعات اضافه کاری 1400 

اگر کارگری در طول ماه تیر سال 1400 در مجموع 240 ساعت کارکرد داشته باشد چند از ساعات کاری وی اضافه کاری محسوب می شود؟

 • کارکرد موظفی تیر ماه سال 1400 به میزان 191 ساعت است. بنابراین با کسر ساعات کار موظفی به میزان 191 ساعت از کارکرد کارگر به میزان 240 ساعت باقی مانده به عنوان ساعات اضافه کار کارگر به میزان 49 ساعت اضافه کاری به دست می آید.

کاربرد ساعات کار قانون کار ۱۴۰۰

ساعات کار قانونی موظفی سال 1400 +جدول ساعات کار قانونی موظفی سال 1400

ساعات کار ۱۴۰۰ قانون کار

۱-کارکرد کارگر با ساعات کار قانون کار برابر باشد

در این حالت اضافه کاری و کسر کار به کارگر تعلق نمی گیرد. حقوق و دستمزد و مزایای کامل قانون کار پرداخت می شود.

۲- کارکرد کارگر از ساعات کار موظفی قانون کار بیشتر باشد

در این حالت به ساعات کار مازاد بر ساعات کار موظفی اضافه کار گفته می شود. طبق ساعات اضافه کار فوق العاده اضافه کار به کارگر پرداخت می شود.

۳- کارکرد کارگر از ساعات کار موظفی قانون کار کمتر باشد

این حالت منجر به کسر کار می شود. در این شرایط حقوق و دستمزد و مزایای کارگر به تناسب کارکرد وی پرداخت می شود.

بنابراین کاربرد ساعات کار قانون کار در تمام سال ها از جمله سال ۱۴۰۰ برای کارگران مشخص شد.


جدول ساعات کار ۱۴۰۰ قانون کار

جدول ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰ شامل ساعات کار موظفی که یک کارگر باید در طول یک ماه از سال ۱۴۰۰ باید کار کند تا حقوق قانون کار را کامل دریافت کند را نمایش می دهد.

جدول ساعات کار قانونی در سال ۱۴۰۰ ، یک مرور کلی تقویم ۱۴۰۰ از لحاظ تعداد روزهای کاری و تعطیل و جمعه بوده و کارکرد موظفی کارگران در آن گردآوری شده است.

این جدول به عنوان یک جدول کاربردی برای کارگران و کارفرمایان و کارکنان امور اداری شرکت ها که وظیفه تنظیم لیست های حقوق و مزایای ۱۴۰۰ کارگران را بر عهده دارند قابل استفاده است.

مزد و حقوق قانون کار ۱۴۰۰ نیز مانند سال های گذشته برای یک روز کاری تعیین می شود و ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰ که کارگران در ماه های مختلف باید مشغول به کار باشند تا مزد و حقوق ۱۴۰۰ را دریافت کنند از روی ماده ۵۱ قانون کار استخراج می شود.

ساعات کار موظفی هفتگی کارگران برابر با ۴۴ ساعت است. هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن کاری و یک روز جمعه تعطیل است.

بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز کاری عدد ۷.۳۳ بدست می آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

در برخی مشاغل می شود که ساعات کاری برخی روزها کمتر یا بیشتر شود ولی در مجموع ساعات کار هفتگی با ۴۴ ساعت تکمیل شود. جدول ساعات کار ۱۴۰۰ قانون کار

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 200

One thought on “ساعات کار قانونی موظفی سال 1400 +جدول ساعات کار قانونی موظفی سال 1400

دیدگاهتان را بنویسید