شرایط و مبلغ حق بیمه اختیاری در سال 1400+ حق بیمه اختیاری در سال 1400

بر اساس مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400، شرایط و پرداخت حق بیمه اختیاری نیز در سال جدید مشخص گشت.

قانون تامین اجتماعی برای افرادی که هیچ گونه بیمه ای ندارند قانون بیمه خویش فرما را وضع نموده است که این نوع بیمه به شرح زیر می باشد.

بیمه خویش فرما:

این نوع بیمه به دو دسته کلی زیر تقسیم می گردد:

 • بیمه اختیاری
 • بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

حق بیمه اختیاری:

به نوعی از بیمه تامین اجتماعی گفته می شود که متقاضی شخصا حق بیمه خود را پرداخت می نماید و ا تعهدات و ضوابط آن بهره مند می گردد.

این نوع از بیمه برای اشخاصی مفید می باشد که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند و می توانند با مراجعه به شعبه های تامین اجتماعی اقدام به اخذ بیمه اختیاری نمایند.

در این صورت متقاضی بایستی پس از پذیرفتن ضوابط، اقدام به پرداخت حق بیمه نماید و اگر در موعد مقرر آن را پرداخت نکند مشمول جریمه می گردد و قرارداد وی باطل می شود و در صورت ادامه موظف است که در چارچوب مقررات موجود، اقدام نماید.

نکته: متقاضی می تواند از وکیل برای انعقاد قرارداد بیمه با تامین اجتماعی یاری بگیرد.

بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم برای درخواست بیمه اختیاری:

 • تکمیل فرم درخواست حق بیمه اختیاری
 • کد ده رقمی بیمه
 • کارت ملی و شناسنامه
 • ۳ قطعه عکس پرسنلی

در صورتی که متقاصی دو شرط زیر را با هم دارا باشد، از اعزام به معاینه معاف می گردد:

 • از آخرین تاریخ قطع بیمه وی حداکثر ۹ ماه گذشته باشد
 • قبل از آخرین قطع بیمه حداقل ۳۶۵ روز معادل یک سال تمام دارای سابقه بیمه باشد

مراحل تکمیل بیمه اختیاری:

 • احراز هویت و تکمیل برگه های مربوطه (فرم های شماره ۱ تا ۳ معاینه)
 • ثبت درخواست پس از عقد قرارداد و پرداخت به موقع

شرایط درخواست بیمه اختیاری:

 • دارای تابعیت ایرانی
 • حداقل سن ۱۸ و حداکثر سن ۵۰
 • دارای حداقل ۳۰ روز پرداخت حق بیمه

نکته ۱: این پروسه حدودا ۲ ماه زمان می برد که پس از تایید آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام می شود.

نکته ۲: پس از تایید متقاضی موظف است تا ۲۰ روز به یکی از شعب مراجعه نموده و اولین پرداخت را پس از عقد قرارداد انجام دهد.

موارد استثنا درخواست بیمه اختیاری:

 • اگر متقاضی بیش از ۵۵ سال داشته باشد، بایستی معادل مدت مازاد، سابقه حق بیمه داشته باشد (مثلا شخص ۵۷ ساله بایستی دو سال سابقه بیمه را پرداخت نماید).
 • اگر متقاضی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد، از شرط سنی معاف می گردد و شرط بالا برای وی لحاظ نمی گردد.
 • اگر متقاضی در گذشته یک بار بیمه اختیاری اخذ کرده باشد، تا ۳ بار حق انعقاد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی دارا می باشد.
 • بیمه شده اختیاری موظف است که حق بیمه خود را حداکثر تا پایان روز دو ماه بعد، پرداخت نماید در غیر این صورت قرارداد وی لغو می گردد.

درصد حق بیمه اختیاری:

متقاضیان حق بیمه اختیاری بایستی ۲۷ درصد دستمزد و حقوق سالانه را پرداخت نمایند و همچنین دولت نیز طبق ماده ۲۸، متعهد پرداخت ۳ درصد از حق بیمه اختیاری شده است.

مبنای محاسبه حق بیمه اختیاری:

متقاضی بیمه اختیاری می تواند با توجه به دستمزد، میزان حق بیمه خود را مشخص نماید که بایستی بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین شود.

بیمه شدگان اختیاری می توانند با ارائه یک درخواست به صورت دو سال یکبار، دستمزد مبنای حق بیمه خود را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهند.

تفاوت بیمه اختیاری و اجباری:

 • در بیمه اختیاری متقاضی باید ۱۰۰ درصد تعرفه ماهانه را پرداخت نماید در بیمه اجباری کارگر ۷ درصد تعرفه ماهانه را پرداخت می کند.
 • بیمه بیکاری به متقاضی بیمه اختیاری تعلق نمی گیرد اما به بیمه اجباری تعلق می گیرد.
 • در بیمه اختیاری ضریب دریافت تسهیلات ۱۴ تا ۱۸ درصد است که برای بیمه اجباری بیشتر می باشد.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شده اختیاری:

 • خدمات مستمری بازنشستگی
 • خدمات فوت
 • کمک هزینه از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار
 • خدمات درمانی
 • صدور و تمدید دفترچه
 • صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکفل
 • پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن
 • ارائه وسایل کمک پزشکی

همچنین موارد زیر به بیمه شده اختیاری تعلق نمی گیرد:

 • غرامت ایام بارداری
 • غرامت ایام بیماری
 • بیمه بیکاری
 • کمک هزینه ازدواج
 • کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار

در نتیجه با مشخص شدن شرایط و مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 1400، افراد متقاضی بیمه اختیاری می توانند برای درخواست اخذ این نوع از بیمه اقدام نمایند.

پرسش و پاسخ متداول در مورد حق بیمه اختیاری:

 1. قانونی بیمه تامین اجتماعی برای افرادی که بیمه ندارند به چه صورت می باشد؟ افرادی که دارای هیچ گونه بیمه ای نمی باشند، می توانند خود را بیمه خویش فرما و یا بیمه اختیاری تامین اجتماعی کنند.
 2. پرداخت حق بیمه اختیاری به چه صورت می باشد؟ در این نوع از بیمه، فرد بیمه شده، حق بیمه را شخصا پرداخت می کند و تعهدات و ضوابط آن را بر عهده می گیرد.
 3. بیمه اختیاری برای چه افرادی مناسب می باشد؟ این نوع از بیمه برای افرادی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نمی باشند، مناسب است و می توانند با مراجعه به شعبات بیمه، اقدام به این کار کنند.
 4. آیا افراد تحت پوشش بیمه اختیاری تامین اجتماعی، جریمه می شوند؟ اگر افراد تحت پوشش این نوع از بیمه، در موعد مقرر حق بیمه مشخص شده را پرداخت نکنند، مشمول جریمه می شوند و قرارداد باطل میگردد.
 5. مدارک لازم برای درخواست بیمه اختیاری چیست؟ تکمیل فرم درخواست بیمه اختیاری، کد ده رقمی بیمه، کارت ملی و شناسه، سه قطعه عکس پرسنلی و اعزام به معاینه
 6. در چه صورت افراد از اعزام به معاینه معاف می شوند؟ در صورتی که ار تاریخ قطع بیمه وی حداکثر 9 ماه گذشته باشد و یا اینکه قبل از قطع بیمه دارای یک سال کامل سابقه بیمه باشد.
 7. داشتن چه شرایطی برای بیمه اختیاری لازم می باشد؟ تابعیت ایرانی، حداقل سن 18 و حداکثر سن 50 سال، داشتن حداقل 30 روز پرداخت حق بیمه
 8. بیمه خود اختیاری چه مدت زمان طول می کشد؟ پروسه این بیمه 2 ماه طول می کشد که تاییدیه آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام شود.
 9. بعد از تایید چه مدت زمانی برای پرداخت حق بیمه وجود دارد؟ بعد از تایید، متقاضی بیمه 20 روز زمان برای مراجعه به شعب بیمه و پرداخت اولین حق بیمه را دارد.
 10. آیا شرایطی وجود دارد که افراد بالای 50 سال خود را بیمه اختیاری کنند؟ بله، متقاضی می تواند معادل مدت زمان مازاد، حق بیمه را پرداخت کند.
 11. در چه صورت متقاضی از شرط سنی بیمه معاف می باشد؟ اگر چنانچه متقاضی دارای 10 سال سابقه بیمه باشد، از شرط سنی معاف می شود.
 12. درصد حق بیمه اختیاری چقدر می باشد؟ متقاضیان باید 27% دستمزد سالانه را پرداخت کنند و 3% ما بقی را بر اساس ماده 28، دولت متعهد می باشد.
 13. آیا متقاضی می تواند درخواست افزایش حق بیمه را داشته باشد؟ بله، بیمه شدگان اختیاری می توانند با ارائه در خواست، هر دو سال یکبار حق بیمه خود را به میزان 10% افزایش دهند.
 14. آیا بیمه شدگان اختیاری هم دارای بیمه بیکاری می باشند؟ خیر، بیمه بیکاری به بیمه شدگان اختیاری تامین اجماعی تعلق نمیگیرد.
 15. تعهدات سازمان بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان اختیاری چه چیزهایی می باشد؟ خدمات مستمری بازنشستگی، خدمات فوت، کمک هزینه های از کارافتادگی کلی غیر از کار، خدمات درمانی، صدور و تمدید دفترچه بیمه، صدور و تمدید دفترچه افراد تحت تکلف، پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن و ارائه وسایل کمک پزشکی
 16. چه مواردی تحت پوشش بیمه اختیاری نمی باشد؟ غرامت ایام بارداری، غرامت ایام بیماری، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه از کار افتادگی ناشی از کار
 17. نرخ حق بیمه خود اختیاری سال 1400 چقدر می باشد؟ در زیر ارائه می شود

مبلغ حق بیمه اختیاری در سال 1400

حداقل حق بیمه مبالغ زیر به عنوان حق بیمه حرف و مشاغل آزاد اعلام شود:

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۲ درصد در ماه های ۳۰ روزه: 318 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۲ درصد در ماه های ۳۱ روزه: 329 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۴ درصد در ماه های ۳۰ روزه: 371 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۴ درصد در ماه های ۳۱ روزه: 384 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۸ درصد در ماه های ۳۰ روزه: 477 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد ۱۸ درصد در ماه های ۳۱ روزه: 493 هزار تومان

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 15170

دیدگاهتان را بنویسید