مبلغ حق بیمه تامین‌اجتماعی در سال 1400 چقدر است+ سهم بیمه کارگر و کارفرما

 مبلغ حق بیمه در سال 1400 چقدر است+ سهم بیمه کارگر و کارفرما
مبلغ حق بیمه تامین‌اجتماعی در سال 1400 چقدر است+ سهم بیمه کارگر و کارفرما
What is the amount of social security premium in 1400 + the share of worker and employer insurance
مبلغ حق بیمه در سال ۱۴۰۰ چقدر است و سهم بیمه کارگر و کارفرما چقدر است ؟

مبلغ حق بیمه در سال 1400 به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

مبلغ حق بیمه در سال ۱۴۰۰ چقدر است و سهم بیمه کارگر و کارفرما چقدر است ؟

تودی بیمه در ادامه به این پرسش در مورد حق بیمه تامین‌اجتماعی پاسخ می دهد:

۱. نسبت حق بیمه معمولا تفاوتی نمی کند. ۷ درصد کارگر ، ۳ درصد دولت و ۲۰ درصد کارفرما است که چون دولت حق بیمه ۳ درصدی خودش را نمی پردازد (حق بیمه بیکاری) این ۳ درصد هم از کارفرما گرفته می شود و کارفرما باید ۲۳ درصد حقوق و دستمزد مشول کسر حق بیمه را پرداخت کند.

۲. احتمال زیاد تمامی تخفیفات حق بیمه کارفرمایی دیگر در سال ۱۴۰۰ وجود نخواهد و فقط موارد قبلی باقی می ماند چون دولت دیگر مابه التفاوت حق بیمه را پرداخت نمی کند.

۳. حق بیمه متناسب با رشد حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. من بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش حق بیمه را پیش بینی می کنم.

۴. حق بیمه بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، قالیبافان، مددجویان بهزیستی، افراد تحت پوشش کمتیه امداد، مداحان، هنرمندان، زنان خانه دار و دیگر انواع بیمه های خویش فرما نیز متناسب با نرخ افزایش دستمزد اعلامی توسط دولت افزایش می یابد.

حق بیمه سال ۱۴۰۰ بر اساس حداقل دستمزد و حداقل پرداختی

برای ماه ۳۱ روزه

مبلغ کل حق بیمه:  ۱۱,۳۸۲,۰۳۵

سهم کارفرما: ۸,۷۲۶,۲۲۶

سهم کارگر: ۲,۶۵۵,۸۰۸

برای ماه ۳۰ روزه:

مبلغ کل بیمه: ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

سهم کارفرما: ۸,۵۲۲,۶۳۹

سهم کارگر: ۲,۵۹۳,۸۴۷

تمامی مبالغ به ریال است.

اگر حقوق به هر دلیلی کمتر از حداقل حقوق باشد باید از همان دستورالعمل ۲۳ درصد و ۷ درصد حساب گردد. بعضی مشاغل مانند منشی پزشکان را نمی توان به صورت کمتر از حداقل دستمزد بیمه پرداخت کرد.

نحوه مبلغ حق بیمه سال ۱۴۰۰

بیشتر بخوانید: حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟+حقوق کارگران چقدر باید باشد؟

حق بیمه تامین‌اجتماعی

بعد از تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما، با توجه به آیتم‌های جدول زیر محاسبه و تکمیل خواهد شد: 

o حداقل دستمزد کارگر عادی

o حق مسکن

o خوار و بار

o جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۱ روزه

o حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% 

o حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%

o جمع کل حق بیمه

o جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۰ روزه

o حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷%

o حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%

o جمع کل حق بیمه

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است. 

بیشتر بخوانید: روش دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون مراجعه حضوری+فیلم آموزشی

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 5095

دیدگاهتان را بنویسید